Kategori: WordPress

Snippets, funktioner

Dette indlæg indeholder funktioner der er rare at kende, når du bygger dit eget theme. Det er nok et indlæg der kommer til at vokse med tiden...

Det berømte loop

<?php 
if ( have_posts() ) {
	while ( have_posts() ) {
		the_post(); 
		//
		// Post Content here
		//
	} // end while
} // end if
?>
$i = 0;
      while ($the_query->have_posts()){
        $the_query->the_post();
        ?>
        <div class="col s12 m4">
          <div class="card">
            <div class="card-image">
              <img src="<?php echo catch_that_image(); ?>" alt="" title="<?php the_title(); ?> (I kategorien <?php echo get_the_category( $post->ID )[0]->cat_name; ?>)">
              <span class="card-title"><?php the_title(); ?></span>
            </div>
            <div class="card-content">
              <p><?php echo wp_trim_words(get_the_content(),18); ?></p>
            </div>
            <div class="card-action">
              <a class="blue-text" href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
              <?php echo '<a href="'.get_home_url().'/'.get_the_category($the_query->post->ID)[0]->taxonomy.'/'.get_the_category($the_query->post->ID)[0]->slug.'">'.get_the_category($the_query->post->ID)[0]->name.'</a>
              '; ?>
            </div>
          </div>
        </div>
      <?php
        $i++;
        if($i%3===0){
          echo '<div class="row">&nbsp;</div>';
        }
      }
<pre>
/////////////////// functions.php
# Brug et billede i din post
function catch_that_image() {
    global $post, $posts;
    $first_img = '';
    ob_start();
    ob_end_clean();
    $output = preg_match_all('/<img.+?src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*?>/i', $post->post_content, $matches);
    $first_img = $matches[1][0];
  
    if(empty($first_img)) {
      $first_img = "/path/to/default.png";
    }
    return $first_img;
  }

/////////////////// i f.eks. front-page.php

...
<img src="'.catch_that_image().'" ...

##############################################
// udskriv teksten til dit billede
// functions.php
function catch_that_image_figcaption() {
    global $post, $posts;
    $first_img_figcaption = '';
    ob_start();
    ob_end_clean();
    $output = preg_match_all('#<\s*?figcaption\b[^>]*>(.*?)</figcaption\b[^>]*>#s', $post->post_content, $matches);
    $first_img_figcaption = $matches[1][0];
  
    if(empty($first_img_figcaption)) {
        $first_img_figcaption = 'ingen billed-tekst';
    }
    return $first_img_figcaption;
  }

...

I f.eksk. front-page.php
 <?php echo catch_that_image_figcaption(); ?>

</pre>